Historie

1997
– vznik Klubu maminek, jako neformální skupinky žen na rodičovské dovolené

1999
– registrace občanského sdružení Klub maminek Hodonín

2002
– změna stanov a názvu organizace na Centrum pro rodinu Hodonín
– nové prostory v budově Katolického spolku

2003 – 2004
– vybudování hřiště na zahradě Centra

2005
– činnost zahajuje H-klub - klub rodičů postižených dětí, začátek poskytování krátkodobé osobní asistence u postižených dětí

2006
– převzetí provozování denního rehabilitačního stacionáře pro děti s postižením,
– zahájení služby soustředěné (pravidelné) osobní asistence a odlehčovací asistence

2007
– registrace sociálních služeb denní rehabilitační stacionář a osobní asistence podle zákona 108 Sb.o sociálních službách, rozvoj těchto služeb
– zahájení svozové služby pro denní stacionář
– zřízení dislokovaného pracoviště ZŠ v prostorách stacionáře

2008
vybudování nového hřiště na zahradě stacionáře
– rozšíření věkové kategorie uživatelů stacionáře Vlaštovka
– zajištění svozu pro handicapované děti starší 15 let na výuku do SOU Kyjov

2005 – 2009
– rozvoj služeb pro rodiny – vedle volnočasových a vzdělávacích programů pro rodiny a jejich jednotlivé členy jsou nabízeny kurzy usnadňující ženám návrat do práce po rodičovské dovolené, kurzy a přednášky na rozvoj rodičovských a partnerských dovedností,…

2008
získání investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II. Jihovýchod, financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), na rekonstrukci a rozšíření stávající budovy Centra pro rodinu (projekt: Rozšíření kapacity Centra prorodinu Hodonín). Plánované zahájení stavby je léto 2009.

2009 – 2010
– realizace investičního projektu, kterým se prostory CPR Hodonín více než z trojnásobily a umožnily tak realizaci nových aktivit (např. miniškolka Mateřídouška již od roku 2010, další aktivity v letech následujících), a rozvoj stávajících (paralelní průběh kurzů, přednášek, programů pro rodiče s dětmi,…)

2010
– stěhování do nových prostor
– úprava stanov a názvu sdružení: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

2011
– Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999Sb., vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje
– zahájení provozu Senior pointu v Městské knihovně – spolupráce se Společně, o.p.s.
– Zahájení preventivních programů na školách: Etické otázky každého dne

2012
– registrace a zahájení nové sociální služby Sociální rehabilitace Na Parníku pro mládež a mladé dospělé od 16 – 36 let s handicapem.
– Zahájení činnosti poradny Divizna, poskytující služby rodinného poradenství a mediace

2013
– uzavření prvních dohod s pěstouny o výkonu pěstounské péče, vzdělávání pěstounů a jejich doprovázení, služby jsou shrnuty pod názvem Devětsil
– Zahájení služeb domácí péče o děti Heřmánek

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. listopad 2014
Hodnocení5.0 (1)
CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2018 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.