Děti a školáci

VVS 06 18Pro děti

pt-predskolaci-18.jpg pt-skolaci-18.jpg

PT pro předškoláky. PT pro školáky.

Přihláška zde. Přihláška zde.

Kontaktní osoba: Marie Markovičová, tel: 774 650 138, mail: markovicova (at) cprhodonin.cz

Určeno pro skupinku dětí (max. 10 dětí) mladšího školního a předškolního věku. Programy vedou učitelky 1. stupně ZŠ, vyškolené lektorky a konají se 1x týdně v prostorách Centra.

Ceník zde.

VÝTVARNÁ VŠEHOCHUŤ - pro děti od 4 let, v doprovodu rodičů i dříve. Připraveny jsou různé výtvarné techniky - keramika, práce s různými materiály (vlnou, výkresy, korálky...). Není nutná přihláška předem. Koná se každou středu od 16.00 hodin. Více zde.

CVIČENÍ S NEPOSEDNÝMI SKŘÍTKY - Sportovní program pro děti od 3 let. Cvičíme s básničkami, s různým sportovním náčiním a hlavně se proběhneme a zaskáčeme. Není nutná přihláška předem. Koná se každé úterý od 16.00 hodin.

ANGLIČTINA PRO DĚTI - pro děti od 4 do 7 let. Výúka angličtiny hravou formou. Rozděleno do skupinek dle pokročilosti. Program je určen pro předem přehlášené děti ve školním roce 2016/2017. Koná se každé úterý od 15.00 hodin.

PŘEDŠKOLÁČEK – je program pro děti od 5 let. Děti jsou vedeny k delší koncentraci na řízenou činnost. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které rozvíjíme v těchto oblastech: samostatné, souvislé a spisovné vyjadřování, slovní zásoba, sluchové a zrakové vnímání, prostorová, pravolevá a časová orientace, matematické představy a jemná motorika s grafomotorikou (děti s problémy v této oblasti mohou ve druhém pololetí navštěvovat speciální grafomotorický kurz pod vedením vyškolené paní učitelky). Program je určen pro předem přehlášené děti ve školním roce 2016/2017. Koná se každé pondělí od 16.00 hodin.

VESELÉ TANEČKY pro děti od 3,5 roku, které rády tancují i zpívají. Náplní programu jsou jednoduché tanečky na známé i méně známé písničky. Program je určen pro předem přihlášené děti ve školním roce 2016/2017. Koná se každý čvrtek od 16.00 hodin.


Pro školáky a mládež

Volný čas školáků je souhrnem volnočasových aktivit pro děti základní školy s cílem vyplnit smysluplně volný čas školáků a mládeže. Aktivity jsou nastaveny přiměřeně věku a dostatečně rozmanitě, aby si každý mohl vybrat svůj okruh zájmu.

Primárně je klub určen dětem, které možná ještě svůj čas nemají zcela kvalitně využitý, možná nemají vyhraněné zájmy, či jen chtějí svůj volný čas doplnit o nové činnosti.

Kontaktní osoba: Gabriela Kristová, DiS, tel. č. 606 415 329, e-mail: kristova (at) cprhodonin.cz

Školní rok 2017/2018

Během školního roku nabízíme následující kroužky:

Příprava z Čj k přijímacím zkouškám na SŠ - začínáme v říjnu 2017
Příprava z Ma k přijímacím zkouškám na SŠ - začínáme v říjnu 2017
Fitness dance – ČT 17.30: pohyb v různorodých latinsko-amerických rytmech - začínáme 21.9.2017.
Doučování ngličtiny pro 2. stupeň ZŠ - začínáme v říjnu 2017.

Mimořádné akce během roku (viz. aktuální program)
Velikonoční a jarní tvoření, Letní výtvarné workshopy, pedigová dílna, ekologické tvoření, keramická dílna, Táborníkův den, Dušičková párty, Kouzelná vánoční noc

Mimořádné akce během prázdnin
Pololetní prázdniny, Velikonoční prázdniny

Letní prázdniny

Letní příměstské tábory - během července až srpna se konají příměstské tábory. Cena je 1500,-- Kč/turnus. Sleva se poskytuje při přihlášení na více turnusů a pro sourozence na jednom turnusu. Pro děti je zajištěn program od 8:00 do 16:00, odměny, materiál na vyrábění, celodenní pitný režim a stravování. PT 2018 zde.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. červenec 2014
Hodnocení2.0 (6)

Preventivní programy pro školy

Etické otázky každého dne

Základním školám nabízíme cyklus preventivních programů s názvem Etické otázky každého dne - program pro osobnostní rozvoj, mezilidské vztahy a zdravou integraci sexuality. V každém ročníku se jedná o 2-4 besedy zaměřené vždy na jedno z níže uvedených témat.

  • I. Jak si poradit se životem (kdo jsem a jaký mám být) – rozvoj vlastní osobnosti
  • II. Člověk mezi lidmi – mezilidské vztahy
  • III. Na cestě za láskou – partnerské, manželské a rodinné vztahy
  • IV. Tudy cesta nevede (a tudy vede) – prevence sociálně - patologických jevů

Programy vycházejí z témat a situací, které jsou součástí každodenního života školáků, ale také otevírají riziková témata. Přispívají k rozvoji osobnosti žáků a jejich zodpovědnosti za vytváření a zlepšování mezilidských a partnerských vztahů, doplňují žákům informace, nabádají je přemýšlet nad problematikou a napomáhají k zaujetí zdravého a poučeného postoje k problematickým a ohrožujícím společenských jevům.

Každé setkání trvá dvě vyučovací hodiny a probíhá interaktivní formou, v níž se střídají nejrůznější činnosti – krátké přednášky, diskuze, skupinové práce, videoukázky, samostatná práce žáků či práce ve dvojicích, sociálně-psychologické hry, dramatika, hudba atd. Velkou předností programů je jejich kontinuita a možnost pružně reagovat na nově vznikající společenské jevy a otázky.

Programy probíhají v prostorách školy. Řídí je vyškolení lektoři.

Dokumenty ke stažení: více informací o konkrétních tématech najdete v brožuře.

CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2018 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.