Náhradní rodinná péče

Naším posláním je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině, zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě a informacemi a osvětovou činností zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči.

Cílem činnosti naší organizace je podpora a doprovázení náhradních rodin, zabezpečení komplexního odborného programu, zaměřeného na jednotlivé členy rodiny i na rodiny jako celek. Máme za cíl poskytnout rodinám odborné zázemí a pomoc, v jejich životě s přijatými dětmi od samého příchodu dětí do rodiny až po okamžik jejich osamostatnění a spoluvytvářet tak podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách. Naplněním výše uvedených cílů zprostředkujeme pomocí komplexní péče o náhradní rodiny a rodiny z ohrožené skupiny prostřednictvím nabídky vzdělávání, poradenství a psychoterapie, volnočasovým vyžití dětí, nabídkou hlídání dětí.

Spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín (dále jen „CPR") je oprávněno, jako osoba pověřená, podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 2. 4. 2013, č.j. JMK 31918/2013.

Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) – forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno "náhradními" rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Více informací

CPR jako osoba pověřená je oprávněna uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskými rodinami. Nabízíme uzavření této dohody, a to v souladu právy a povinnostmi, které pro pěstouny vyplývají z novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Nabízíme možnost využití následujících služeb

 • doprovázení
 • vzdělávání
 • poradenská činnost
 • odlehčovací služby
 • pomoc dětem a mládeži v NRP
 • asistovaný kontakt v oblasti náhradní rodinné péče: setkání dítěte s jeho biologickými rodiči nebo dalším příbuznými, sourozenci

Pro zajištění činností máme k dispozici zrekonstruovanou budovu, která je zcela bezbariérová. K dispozici je zde mimo jiné herna a tělocvična pro děti, plně vybavená přednášková místnost, návštěvní místnost pro terapeutické a poradenské účely. Součástí objektu je rovněž zahrada s dětským hřištěm. Nabízíme také volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti z NRP–dle nabídky na našich stránkách nebo informace v recepci CPR Hodonín. Úzce spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Umožňujeme kontakt s rodinami, které již mají zkušenost s NRP.

Cílovou skupinu tvoří:

 • děti žijící v náhradních rodiná (vlastní i přijaté)
 • pěstouni / poručníci
 • osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) aktuálně pečující o dítě
 • osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), které aktuálně nemají svěřeno dítě do péče
 • rodiče přijatých dětí a jejich dětí
 • v širším kontextu všechny děti, které nás kontaktují

Základem úspěšnosti náhradní rodinné péče je zodpovědné rozhodnutí – umění odhadnout vlastní možnosti a síly. Proto je dobré se zamyslet nad svým životem.

Ke stažení: f_pdf.png Služby a programy na podporu NRP

Informace pro klienty (především vyřizorání stížností, havarijní a rizikové situace)

Bližší informace:
Kontaktní osoby

Jana Jakešová, jakesova (at) cprhodonin.cz , tel: 775 650 133

Mgr. Veronika Doležalová, dolezalova (at) cprhodonin.cz, 602 632 943

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. červenec 2014
Hodnocení1.0 (3)

logo-hledame-rodice.jpg

CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2018 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.