Náhradní rodinná péče

Jedním z cílů CPR Hodonín je podpora a doprovázení náhradních rodin, zabezpečení komplexního odborného programu, zaměřeného na jednotlivé členy rodiny i na rodiny jako celek.

Máme za cíl poskytnout rodinám odborné zázemí, pomoc, v jejiczh životě s přijatými dětmi od samého příchodu dětí do rodiny až po okamžik jejich osamostatnění. Spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín (dále jen „CPR“) je oprávněno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Rozsah poskytování sociálně právní ochrany, na které bylo vydáno pověření.

Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) – forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno “náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Více informací

CPR jako osoba pověřená je oprávněna uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskými rodinami. Nabízíme uzavření této dohody, a to v souladu s právy a povinnostmi, které pro pěstouny vyplývají z novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Nabízíme možnost využití následujících služeb

  • doprovázení
  • vzdělávání
  • poradenská činnost
  • odlehčovací služby
  • pomoc dětem a mládeži v NRP
  • asistovaný kontakt v oblasti náhradní rodinné péče: setkání dítěte s jeho biologickými rodiči nebo dalším příbuznými, sourozenci

Pro zajištění činností máme k dispozici zrekonstruovanou budovu, která je zcela bezbariérová. K dispozici je zde mimo jiné herna a tělocvična pro děti, plně vybavená přednášková místnost, návštěvní místnost pro terapeutické a poradenské účely. Součástí objektu je rovněž zahrada s dětským hřištěm. Nabízíme také volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti z NRP–dle nabídky na našich stránkách nebo informace v recepci CPR Hodonín. Úzce spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Umožňujeme kontakt s rodinami, které již mají zkušenost s NRP.

Kdo je naším klientem?

  • Náhradní rodič (pěstoun, osvojitel, třetí osoba)
  • Děti vyrůstající v NRP (přijaté a biologické děti náhradních rodičů)
  • Širší příbuzenstvo a blízké okolí náhradní rodiny
  • Zájemci o všechny typy NRP

Základem úspěšnosti náhradní rodinné péče je zodpovědné rozhodnutí – umění odhadnout vlastní možnosti a síly. Proto je dobré se zamyslet nad svým životem.

Ke stažení: f_pdf.png Služby a programy na podporu NRP

Informace pro klienty (především vyřizorání stížností, havarijní a rizikové situace)

Bližší informace:

Kontaktní osoby

Mgr. Ivana Mikušková, mikuskova (at) cprhodonin.cz, tel: 602 632 943, profil pracovníka
Jana Jakešová, behulova (at) cprhodonin.cz, tel: 775 650 133

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. červenec 2014
Hodnocení1.0 (3)

logo-hledame-rodice.jpg

CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku· Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2017 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.