Divizna

DIVIZNA - služby rodinného poradenství a mediace. Informace a objednávky: Gabriela Kristová DiS., poradenstvi (at) cprhodonin.cz, tel. č. 606 415 329, adresa: Štefánikova 15, Hodonín, 695 01

 • Máte pocit, že je toho na Vás „moc"?
 • Zdá se Vám, že nezvládáte věci tak, jak byste chtěl či chtěla?
 • Trápí Vás neshody v partnerském životě?
 • Nedaří se Vám výchova Vašich dětí?
 • Bojíte se dluhů?
 • Nevíte si rady, jak skloubit rodinu a zaměstnání?
 • Cítíte se osamělý či osamělá?

Cílem služeb DIVIZNY je pomoc dětem a dospělým v nepříznivých životních situacích, zvláště v rodinných a partnerských vztazích

Nabízíme

 • Základní a odborné sociální poradenství
  • doprovázení při hledání konstruktivního řešení nepříznivé životní situace
  • zprostředkování kontaktů na dostupné služby
 • Odborné poradenství ve vztazích
  • partnerské a mezigenerační vztahy
  • posílení rodinných a rodičovských kompetencí
  • poradenství v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání
 • Mediace
  • alternativní metoda mimosoudního řešení konfliktů

Centrum má bezbariérový přístup. Miniškolka – služba pro klienty poradny zdarma (nutno předem objednat-domluva s pracovníkem, u kterého si objednáváte službu poradenství).

Mediace

Metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů za asistence třetí, neutrální strany – mediátora. V průběhu mediace mediátor zprostředkovává vzájemné vyslechnutí. Prostor k vyjádření dostávají obě strany, mediátor podrobně zjišťuje jejich pohled na věc. Mediátor pracuje s emocemi zúčastněných tak, aby zajistil oboustranný respekt a vzájemné porozumění dané situaci.

Mediátor vede jednání sporných stran k tvorbě oboustranně přijatelné dohody
Mediátor pomáhá zúčastněným formulovat společné zájmy, předmět jednání a provází strany procesem hledání optimálního, oboustranně přijatelného řešení. Výsledná dohoda je písemná, v případě zájmu může mít podobu vyžádanou soudem a být použita při soudním sporu.

Oproti soudnímu řešení má řadu výhod

 • Účastníci mají proces řešení sporu a podobu konečného výsledku ve vlastních rukou.
 • Proces je rychlejší než soudní spor.
 • Důvěrné informace nejsou šířeny mimo zúčastněné strany.
 • Je otevřenou metodou, dává možnost budoucí spolupráci a kultivaci vzájemných vztahů.
 • K dohodě dospěje 70-80% sporů.
 • Nalezená řešení jsou efektivnější a kreativnější a lépe zohledňují potřeby zúčastněných.

Mediaci nabízíme pro řešení

 • sporů v partnerských, rodičovských a mezigeneračních vztazích (komunikace, péče o domácnost, pravidla společného soužití,...)
 • v případě nedorozumění v rodinném životě (spory o výchově, budoucnosti dětí, péče o nemocného člena rodiny, rodiče či prarodiče,..)
 • sporů před rozvodem, při rozvodu a po rozvodu (podíl na výchově dětí, řešení bydlení, rozdělení společného majetku,...)

Odborné rodinné poradenství

Prevence, poradenství a terapeutická pomoc, která se zaměřuje na předcházení problémům v osobním životě jednotlivce, v životě páru i celé rodiny. Dalším cílem je pomoci jednotlivci zvládat obtížné osobní situace a problémy. V párovém poradenství jde o pomoc dvojicím zvládnout závažné konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu a zajistit vzájemné uspokojování potřeb obou partnerů v manželském vztahu. V rodinném poradenství jde o pomoc celé rodině. S kterými tématy nejčastěji pomáhá?

Oblasti individuálního poradenství
Osobnostní růst, zvládání stresu, mezilidská komunikace, převzetí odpovědnosti, sebedůvěra, zvládání hněvu, plánování času atd.

Oblasti párového poradenství
Nácvik otevřené komunikace, vyjadřování pocitů, intimní soulad, mé místo v rodině a hranice, potřeby manželů, výchova dětí, soužití s prarodiči a mnoho dalších témat vyplývajících z manželského soužití.

Oblasti rodinného poradenství
Sourozenecká rivalita, výchova dětí, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání jednoho rodičů a jiné kritické momenty v životě rodiny.

Jak postupovat při zájmu o naše služby

 • Telefonicky či mailem kontaktujte našeho pracovníka. Pracovník si s Vámi domluví osobní schůzku.
 • Na schůzce Vás sociální pracovník – Vaše klíčová osoba – vyslechne, seznámí se se situací, se kterou přicházíte, a sdělí Vám, co pro Vás můžeme udělat. Seznámí Vás se službami, které nabízí naše centrum i s těmi, které jsou dostupné u jiných poskytovatelů.
 • Pracovník Vám pomůže zorientovat se v nabízených službách a formulovat cíle a postupné kroky, které zlepší Vaši současnou situaci.
 • Pokud se rozhodnete využít nabídnutých odborných služeb, v závislosti na povaze a intenzitě využívaných služeb se s Vámi pracovník bude i nadále setkávat k hodnocení dosahování cíle a služeb jako takových.
 • Služby jsou poskytovány klientům v tíživé finanční situaci zdarma. Cena 1 hodiny poradenství : 500.-Kč, mediace vedená psychoterapeutem: 500.-Kč, mediace vedená párem vyškolených mediátorů: 700.-Kč. V odůvodněných případech je možné částku snížit. Neváhejte se na nás obrátit, cena nesmí být důvodem pro nevyužití služeb!

Další služby

 • Manželské večery – kurz na posílení a obnovu partnerských vztahů – jak spolu komunikovat, sdělovat si pocity, naplňovat si citové nádrže a vyjadřovat lásku, aby byl vztah stále živý a pevný.
 • Kurz efektivního rodičovství – jak vytvářet dětem prostředí podpory, porozumění a lásky a vést je k samostatnosti a odpovědnosti.
 • Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové – konflikt jako běžná součást života, kterou je potřeba se naučit zvládat, aby bezpodmínečná láska v rodině opět proudila.
 • Příprava na život v manželství – pro mladé páry před uzavřením manželství – jak položit základy pevného vztahu na celý život.
 • Rodičovství je dar – kurz přípravy na rodičovství od těhotenství, porod až po péči o miminko.
 • Poradna přirozeného plánování rodičovství – metoda vhodná při problémech s početím i při snaze se mu vyhnout.
 • Svépomocná skupina pro samoživitele - pro ty, kteří řeší krizové životní situace nabízíme podporu, nové možnosti řešení, náhled, informace a impulzy.

Ke stažení: Leták služeb rodinného poradenství a mediace

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. červenec 2014
Hodnocení1.6 (5)

Projekt zaměřený na podporu ohrožených rodin

 • Komplexní podpora všech typů ohrožených rodin
 • Prevence sociálního vyloučení
 • Sanace rodiny – nástroj efektivního řešení nestability rodinného systému
 • Osobnostní rozvoj členů rodiny

Cílová skupina

 • Rodiny v aktuální krizi (rozvod, trestní stíhání, dlouhodobá nezaměstnanost, úmrtí blízkého)
 • Mladiství ohrožení sociálním vyloučením
 • Rodiče samoživitelé

Aktivity služby

 • Homevisiting – rodinná terapie přímo v rodině
 • Individuální, párové a rodinné poradenství v rámci projektu
 • Asistované kontakty v oblasti rodinných sporů: asistované setkání rodiče s dítětem, který nemá dítě v péči
 • Svépomocné skupiny rodičů
 • Případové konference
 • Vzdělávací semináře
 • Besedy, přednášky

Kontakty
Centrum pro rodinu a sociální péče Hodonín, z. s.
Štefánikova 15
695 01 Hodonín

CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2018 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.