Vlaštovka - Dětský rehabilitační stacionář

Základní informace o stacionáři

Poslání

Posláním stacionáře je zajistit dětem se specifickými potřebami kvalitní komplex služeb, které potřebují ke svému rozvoji a zmírňují dopady postižení na jejich každodenní život, ulehčit rodině v náročné péči o ně a současně je nechat žít v přirozeném rodinném prostředí.

Cíle

Cílem poskytovaných služeb je

 • minimalizovat důsledky postižení
 • rozvíjet a udržovat rozumové, fyzické a sociální schopnosti a dovednosti
 • předcházet sociální izolaci dětí i celých rodin
 • uplatňovat vstřícný a individuální přístup k potřebám dětí
 • nabízet vhodné aktivity, které jim umožní žít jako jejich vrstevníci

Principy

Naplňování základního poslání Dětského rehabilitačního stacionáře vychází z následujících principů:

 • ve středu zájmu je vždy dítě, jeho potřeby a zájmy
 • individuální přístup, přizpůsobení služeb potřebám dítěte
 • ohleduplný, vstřícný, laskavý postoj k dítěti
 • úcta, tolerance, důvěra a respekt k dítěti
 • vstřícné jednání
 • podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinou dítěte
 • otevřenost k novým přístupům
 • sdílení společných hodnot a cílů všech spolupracovníků a jejich
 • týmová spolupráce
 • soustavné vzdělávání všech pracovníků
 • konstruktivní řešení problémů
 • spolupráce s odbornými zařízeními

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a mladiství od jednoho roku do 26 let s kombinovaným postižením tělesným, mentálním, smyslovým a s poruchou autistického spektra.

Kapacita a časová dostupnost

Kapacita zařízení je 13 dětí.

Provozní doba

Provozní doba stacionáře je v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 6:30 hod. do 16:00 hod. Poskytování služeb v zařízení je zajištěno od 7:45 hod. do 14:15 hod. (po individuální domluvě lze tuto dobu prodloužit nebo upravit), ve zbývajícím čase je realizován ranní svoz uživatelů do zařízení a odpolední rozvoz uživatelů domů.

Služby stacionáře jsou poskytovány celoročně s výjimkou vánočních svátků a dvou týdnů v období letních prázdnin z důvodu úklidu zařízení. Z provozních důvodů, a to na dobu nezbytně nutnou, lze stacionář uzavřít. Plánované přerušení provozu stacionáře bude oznámeno nejméně 14 dní předem.

Nabízené služby

Vzdělávání - na stacionáři se nachází dislokované pracoviště ZŠ a MŠ B. Martinů Hodonín.

Fotogalerie

Pro rodiče dětí: fotogalerie na serveru Rajče

Stacionář Vlaštovka podpořili:

2016

 • MPSV
 • Jihomoravský kraj
 • Město Hodonín
 • Město Kyjov
 • Obec Moravský Žižkov
 • Obec Mutěnice
 • Obec Vrbice
 • Nadace Jedličkova ústavu - poděkování
 • Nadace Zdraví pro Moravu
 • C.U.C. CZ
 • Orel Šardice
 • paní Poňuchálková
 • Leták se sponzory

logo-nju.jpg

Další informace

Kontakt
Adresa zařízení
Vlaštovka – Dětský rehabilitační stacionář
Anenská 9, 695 01 Hodonín

Telefon: 518 352 154

774 650 134 – Mgr. Tlachová Lenka - vedoucí

774 650 344 - Mgr. Omelková Jitka - sociální pracovník

774 650 135 – Ing. Dana Volfová - ekonom

E-mail: rhb.stacionar (at) cprhodonin.cz

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. červenec 2014
Hodnocení5.0 (8)
CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2018 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.