Osobní asistence

Posláním osobní asistence je pomoci rodinám, které pečují o dítě se zdravotním hendikepem, zachovat přirozený způsob života. Chceme podporovat rozvoj hendikepovaných dětí a mladých dospělých ve všech oblastech, přispívat ke zkvalitnění jejich života a předcházet sociální izolaci.

Komu službu poskytujeme

Osobní asistence (OA) je určena pro zdravotně znevýhodněné děti a mladistvé ve věku od 1 roku do 35 let. Našimi klienty jsou děti a mladí lidé s kombinovaným, fyzickým, mentálním, smyslovým hendikepem a s autismem. Službu poskytujeme klientům z Hodonínska, Veselska a Kyjovska.

Kdo službu OA zajišťuje

Ke klientovi je přiřazen vyškolený asistent v oblasti sociálních služeb, aby pomáhal při činnostech, které klient vzhledem ke svému znevýhodnění nezvládá. Preferujeme asistenty s dřívějšími zkušenostmi s prací u lidí s hendikepem a dbáme o jejich další vzdělávání v oblastech, které potřebují při své práci. Osobní asistenti se řídí potřebami klienta, případně jeho zákonných zástupců a pracují v souladu s Etickým kodexem a osobního asistenta.

Kde službu OA poskytujeme

Asistence probíhá v přirozeném prostředí klientů a všude tam, kde se pohybují – doma, venku, ve školských zařízení, v terénu (procházky, výlety) a všude tam, kde je potřeba.

Kdy služba OA probíhá

Poskytujeme tzv.asistenci „soustředěnou“ a „občasnou.“ Při osobní asistenci soustředěné je ke konkrétnímu klientovi zaměstnán osobní asistent na plný či zkrácený pracovní úvazek a asistuje pravidelně každý všední den (mimo víkendy a svátky) v časovém rozmezí dle domluvy. U osobní asistence občasné klient využívá tuto službu nepravidelně podle svých aktuálních potřeb (včetně víkendů a svátků).

Jaké má OA cíle

Hlavním cílem osobní asistence je podporovat soběstačnost uživatele, aby byl schopen nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Motivovat uživatele k udržení či rozvoji stávajících dovedností, aby byl schopen uspokojovat své potřeby v oblasti fyzické, psychické a sociální.

Jak služba OA funguje

 • při prvním tel. kontaktu Vám vedoucí služby OA poskytne základní informace o osobní asistenci a zjistí Vaše požadavky
 • na první osobní schůzce je přítomen budoucí klient služby, případně jeho rodič (opatrovník) a vedoucí služby. Na této schůzce zjišťujeme aktuální potřeby klienta, jeho představy o průběhu služby, časové požadavky a snažíme se společně navrhnout reálný průběh služby s ohledem i na naše možnosti. Ujasňujeme si rizika spojená se zdravotním stavem či novými činnostmi.
 • vedoucí služby zajistí vhodného osobního asistenta a proběhne seznámení asistenta s klientem a rodiči, zaškolení a zkušební osobní asistence
 • klient nebo jeho zákonný zástupce (rodič, opatrovník) uzavře písemnou smlouvu o poskytnutí služby osobní asistence
 • v případě OA občasné je pak nutné hlásit vedoucímu služby své požadavky minimálně 3 dny předem

Zajištění osobní asistence také závisí na kapacitě služby - celková kapacita je 14 klientů; na kapacitě osobních asistentů a finančních možnostech služby.

Úhrada služby

Osobní asistence je placená. Klienti (rodiče) z části hradí službu sami a tím přispívají na plat asistenta, ostatní finance jsou zajišťovány z jiných zdrojů (MPSV, JmK, Město Hodonín a obce, sponzoři a nadace). Aktuální ceník osobní asistence.

Kontakt

Pokud Vás některá tato informace o službě zaujala, máte nějaké další dotazy, nebo byste rádi službu využili, je možné nás kontaktovat od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 16.00 hod:

 • Vedoucí služby - Mgr. Lenka Tlachová, 774 650 134, e-mail: tlachova (at) cprhodonin.cz
 • Sociální pracovník - Mgr. Jitka Omelková, tel. č. 774 650 344, e-mail: omelkova (at) cprhodonin.cz
 • Ekonomka - Mgr. Dana Volfová, tel. č. 774 650 135, e-mail: volfova (at) cprhodonin.cz
 • Kancelář služby - Štefánikova 15, Hodonín 695 01, kancelář v 2. patře U má dáti, dal. Osobní konzultace dle telefonické domluvy.

inf.png Jak se k nám dostanete + mapa

Osobní asistenci podpořili:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Jihomoravský kraj
 • Město Hodonín
 • Město Kyjov
Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. červenec 2014
Hodnocení2.3 (6)
CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2018 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.