Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace (SR) je služba sociální prevence poskytované ambulantní formou v bezbariérové budově Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, na adrese Štefánikova 15, Hodonín.

Komu službu poskytujeme

Sociální rehabilitace je určena mladým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením a s autismem ve věku od 16 do 35 let. Službu nezajišťujeme osobám, které z důvodu zdravotního stavu vyžadují specifickou zdravotní péči; dále osobám s psychiatrickou poruchou a se závislostí na alkoholu a psychotropních látkách. Pokud nespadáte do cílové skupiny a potřebujete pomoci, vedoucí pracovník služby Vám bezplatně vyhledá kontakt na jiné pomáhající organizace.

Sociální rehabilitace ambulantní nabízí uživatelům:

Posláním sociální rehabilitace je přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění uživatelů. Cílem je zvyšovat jejich samostatnost a šanci na integraci do sociálního a ekonomického života, udržet či rozvíjet jejich návyky, znalosti a dovednosti při nácviku běžných činností, které mohou uplatňovat v samostatném životě. Posilování osobních kompetencí uživatelů tak, aby mohli využívat běžné společenské zdroje v přirozeném prostředí a dosáhli co nejvyšší možné míry soběstačnosti.

 • Nácvik dovedností vedoucí k sociálnímu začlenění
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Integrační aktivity a jednorázové akce
 • Základní sociální poradenství

Kdy SR probíhá

Sociální rehabilitace má celoroční provoz v pracovní dny od pondělí do pátku od 8.00 do 14.00 hodin s výjimkou Vánočních prázdnin, kdy je služba uzavřena. V těchto případech jsou uživatelé/zákonní zástupci dopředu informováni.

Jak SR funguje

Zájemce o službu (zákonný zástupce) kontaktuje telefonicky nebo osobně vedoucí služby a proběhne první výměna informací. Zájemce formuluje svoje přání a požadavky, jakou pomoc od Sociální rehabilitace očekává. Pro lepší představu doporučujeme nezávazně navštívit službu a osobně si ji přijít prohlédnout. Zájemce obdrží informační materiál o službě, vstupní dotazník a žádost o poskytování sociální rehabilitace; vyplněnou žádost a vstupní dotazník doručí vedoucímu služby.

Zájemce absolvuje cca 3-denní zkušební pobyt v sociální rehabilitaci, kdy se rozhodne, zda chce službu využívat a v kladném případě uzavře s vedoucím pracovníkem písemnou smlouvu. Ve smlouvě jsou s uživatelem ujednány jeho osobní cíle (přání či potřeby), kterých by měl pomocí sociální rehabilitace dosáhnout. Na dosažení těchto cílů a zlepšení své životní situace aktivně spolupracuje s pracovníky sociální rehabilitace. Ve smlouvě si uživatel dále stanoví, ve které dny má zájem do služby docházet. Docházku může změnit na základě projednání s vedoucí služby a nepřítomnost oznámit nejpozději 1 den předem vedoucí služby. Při absenci delší jak 1 měsíc bude dána přednost dalšímu zájemci v pořadníku.

Kdo službu SR zajišťuje

 • vedoucí služby
 • sociální pracovník
 • asistent isociální péči

Kapacita služby

Vzhledem ke kapacitě prostor je maximální denní kapacita služby 10 uživatelů. Celková roční kapacita služby je 20 uživatelů, kteří se střídají v docházce do služby v jednotlivých dnech.

Úhrada služby

 • V rozsahu základní činností je Sociální rehabilitace poskytována zdarma. f_pdf.png Přehled úkonů ke stažení
 • Aktivity nad rámec programu – návštěva kina, divadla, výlet, plavání, a jiné – si uživatelé hradí v plné výši (jsou možné slevy na základě průkazů mimořádných výhod). V rámci nácviku vaření vybíráme 100,- Kč na suroviny potřebné k vaření, po vyčerpání této částky ji vybíráme znovu (přibližně 25,- Kč připadá na 1 vaření). K této činnosti je potřebné mít vyřízený potravinářský průkaz. Na pomůcky při výtvarných činnostech vybíráme cca. 1x za půl roku 100,- Kč.

Služba sociální rehabilitace nezajišťuje obědy, máme však k dispozici vařič s mikrovlnou troubou pro ohřátí vlastních pokrmů. V případě zájmu o obědy můžeme našim uživatelům zprostředkovat donášku jídla od jiných organizací, nebo mohou odebírat obědy v blízké restauraci Beseda Hodonín.

Kontakt

 • K dispozici jsme Vám každý všední den od 8:00 – 14:00 hodin.
 • Vedoucí služby - Mgr. Lenka Tlachová, tel. č. 774 650 134, e-mail: tlachova (at) cprhodonin.cz
 • Sociální pracovník - Mgr. Jitka Omelková, tel. č. 774 650 344, email: omelkova (at) cprhodonin.cz
 • Ekonomka - Mgr. Dana Volfová, tel. č. 774 650 135, e-mail: volfova (at) cprhodonin.cz
 • Kancelář služby - Štefánikova 15, Hodonín 695 01, v 2. patře U má dáti, dal. Sociální rehabilitace se nachází v 2. patře v místnosti „Na parníku"

inf.png Jak se k nám dostanete + mapa

Sociální rehabilitaci podpořili:

 • Nadace KB Jistota
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Jihomoravský kraj
 • Město Hodonín
 • Město Kyjov
 • Ing. Jiří Říhák
 • Manželé Konečkovi
 • Manželé Goldschmiedovi
Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. červenec 2014
Hodnocení2.1 (13)
CalmCube2 CMS
Odběr novinekVytisknout stránku · Mapa stránek· Mobilní verze · © 2014 - 2018 Centrum pro rodinu Hodonín, z. s.